מחשבון ROI- לחישוב החיסכון

בעזרת המחשבון תוכלו לחשב את החיסכון של העלויות בתפעול השוטף של המשרד מול ההוצאה על רכישת מערכת הפקס האירגונית- RightFax.

קישור למחשבון ROI

מחשבון-ROI