קבלת פקס במערכת RightFax

ניתוב פקסים מתאפשר במספר דרכים :

  1. ניתוב פקס ישירות לתיבת דואר של משתמש ספציפי
  2. ניתוב פקס נכנס לתיבת דואר מרכזית משותפת , לדוגמא "פקס רכש"
  3. ניתוב לתיקייה ציבורית ברשת המחשוב (Public Folder)
  4. ניתוב למדפסת רשת

קבלת פקס

** הסבר זה מדבר על ניתוב לפי אופציה מספר 1 כמופיע מעלה.

המייל הנכנס יכיל נושא עם זיהוי מספר הפקס השולח , הזיהוי מתאפשר רק במידה ונשלח המידע ממכונת הפקס השולחת . לחיצה על פקס( מייל) נכנס תפתח את הודעת הדואר האלקטרוני ותראה את הקובץ המצורף . לחיצה על הקובץ המצורף תראה את תוכן הפקס

קבלת פקס

תוכן הפקס שהגיע במייל :

קבלת פקס